★ โค๊ตแจกทั้งหมดและวิธีการใส่โค๊ต ★


โค๊ตอัพเดท 22 ต.ค. 2560

1. MUINW01
2. MUINW02 (แร่ตีบวก)
3. MUINW03
4. MUINW04 (ภูติแจก)
5. MUINW05 (ผลไม้)
6. MUINWOBT
7. MUINWPET (ภูติแจก)
8. INWFRUIT (ผลไม้)
9. INWLOGO (ฉายา)
10. LOGOINW (ฉายา)
11. INW3OBT
12. INW3SHARE (เฉพาะ S3)
13. INWEXTRA (โค๊ตชดเชย)
14. INWCLIP
15. INWJOIN (เฉพาะ S1+2)
16. INWOBT21
17. INWOBT22 (แจกล่าสุด)